OD-jegeren

15.12.2008
Kalmar Ildstad har hatt ansvaret for å skaffe flinke folk i et presset arbeidsmarked.

Kalmar Ildstad, geofysiker Lars Jensen og geolog Turid Knudsen.

Kalmar Ildstad har vært på jakt etter folk. Han fant blant andre geofysiker Lars Jensen og geolog Turid Knudsen.

 

”Vi har ansatt rundt 30 medarbeidere i 2008. Den viktigste grunnen til denne økningen er at vi fikk tilført ekstra midler i forbindelse med fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassdivisjon,” sier Ildstad, som var ansvarlig for dataforvaltning, kompetanse og personal i Oljedirektoratet (OD) fram til mai. I dag er han direktør for tidlig-fase og utbygging.

Da Statoil og Hydro ble slått sammen i fjor, fikk myndighetsorganer som Oljedirektoratet, Petoro og Petroleumstilsynet tilført ekstra midler for å kunne styrke sin utredningskapasitet og dermed være i stand til å utfordre operatørene på flere saker.

Når valg om videreutvikling av sokkelen skal foretas, har det vist seg å være gunstig at flere uavhengige miljø lager utredninger og utfordrer hverandre i diskusjonen fram mot en beslutning. Slik blir flere sider av sakene belyst, og bedre beslutninger blir fattet. Ved sammenslåingen av Statoil og Hydro ble to sentrale stemmer redusert til én, og mangfoldet ble redusert.

 

Få sprell

I et presset arbeidsmarked med rift om de gode hodene var Ildstad forberedt på at det kunne bli vanskelig å få fatt i kvalifisert arbeidskraft. Men han hadde tro på at OD var attraktiv for dem som var på jakt etter jobb, og i første omgang gjorde han ingen store sprell for å lokke søkere. ”Vi averterte i norske aviser, på www.finn.no og på vårt eget nettsted. I tillegg besøkte vi universitetene. Responsen bekrefter at Oljedirektoratet oppfattes som en attraktiv arbeidsplass,” konstaterer Ildstad.

Han tror direktoratet har et godt omdømme og spiller en viktig rolle i skjæringspunktet mellom oljeindustri og samfunn. OD kan også lokke med gode betingelser – som fleksibel arbeidstid, betalt overtid, kortere arbeidstid i sommerhalvåret, konkurransedyktig lønn og barnehageplasser.

”Nesten alle som fikk tilbud om jobb, takket ja. Jeg antar at mange valgte oss på grunn av det unike spennet i oppgaver og muligheter til innflytelse og oversikt over petroleumsnæringen som en jobb i OD gir. Dette sammen med fokus på kompetanseutvikling gir gode utviklingsmuligheter. Den flate og lite hierarkiske organisasjonsformen har nok også virket spennende på mange.”

Ildstad er imponert over hvor fort de nye har kommet i gang med sine bidrag, men legger heller ikke skjul på at det har vært utfordrende for OD å ta imot så mange nyansatte på kort tid. De nye skal læres opp, følges opp og inkluderes i fellesskapet. Samtidig er det ”business as usual” der alle produkter skal leveres til rett tid.


 

Ferske og erfarne

Per 1. november hadde Oljedirektoratet 218 ansatte (207 årsverk). Direktoratet har 30 nyansatte i 2008. Av disse kommer 11 rett fra skolebenken mens 6 er tidligpensjonister fra StatoilHydro. De fleste nye har bakgrunn innen geologi, reservoar, teknologi eller samfunnsøkonomi.