Oljehistorien i ny tv-serie

15.12.2008
Oljen forandret folket og landet. Det har skjedd hurtig og voldsomt. Nå skal 40 års norsk oljehistorie fortelles på fem fjernsynstimer. Første episode av Olje! vises i januar.
  • Per Lars Tonstad / Pandora Film (foto)

De første seismiske plottene fra Nordsjøen var så omfattende at de måtte rulles ut på gulvet i gymnastikksaler. Bildet er en rekunstruksjon fra tv-serien Olje!

De første seismiske plottene fra Nordsjøen var så omfattende at de måtte rulles ut på gulvet i gymnastikksaler. Bildet er en rekunstruksjon fra tv-serien Olje!

 

Daværende ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Jens Evensen (t.v.)
sammen med sin fullmektig Leif Terje Løddesøl (nr 2 f.v.),
som jobbet med ham i delelinjeforhandlingene om Nordsjøen,
på besøk hos utenlandsk oljeindustri rundt 1965.

 

Pandora film fra Bergen lager fem episoder – hver på én time - for NRK fjernsyn. Oljeindustrien er med på spleiselaget som betaler produksjonen. Programmene skal vises i januar og februar 2009.

Filmselskapet tror det har funnet bilder og stemmer som formidler viktige stemninger, skjebner og opplevelser, og ikke minst, møter med mennesker som betydde mye for det som har skjedd så langt.

Historien handler om vanvittig store summer, milliardene er ikke til å fatte for folk flest. Oljen er fundamentet for hele det nye Norge. Pensjonsfond, evig politisk dragkamp om handlingsregel, industribygging, lokaliseringsdebatt, miljøutfordringer, teknologiutvikling, internasjonalisering, arbeidstid og lønninger.

- Utfordringen har vært å finne ut hva vi må ha med, og hva som kan utelates. Mange ganger river det i sjela når vi må legge bort viktige deler av historien, rett og slett fordi vi ikke får plass, sier produsent Eldar Nakken i Pandora film.

 

Aha-opplevelser

Filmselskapets folk fikk mange aha-opplevelser, jøss, var det slik, går det an, utrolig! Nakken sier at det som sitter sterkest i minnet er møtet med mange flotte mennesker: stolte mennesker, triste mennesker, ydmyke mennesker som ofret mye for å skape disse enorme verdiene. Det er menneskene som forteller historien. Harry Vike var på vakt som telegrafist på Alexander L. Kielland da boligplattformen kantret i på Ekofiskfeltet 27. mars 1980. Han og 88 andre overlevde, mens 123 kolleger mistet livet.

Vikes fryktelige opplevelser er rekonstruert. Telegrafistens rom ble bygd i en container. Denne ble tippet rundt ved hjelp av kraner.

Det første programmet dreier seg om 1960-tallet og Ekofisk-funnet i 1969. Program to handler om utviklingen av Stavanger som oljeby. Så følger en time om sikkerhet, ulykker og risiko. Program fire tar for seg industrieventyret, teknologiutviklingen og de store plattformene. Serien avsluttes med politikk, økonomi, Statoils utvikling og enkelte kontroverser.

 

Alexander L. Kielland velter. Scene fra radiorommet.

Alexander L. Kielland velter.
Scene fra radiorommet.
 

  

Helter og slitere

Foruten noen sentrale personer i norsk samfunnsliv som hadde avgjørende innflytelse på vår oljehistorie, har Pandora film også søkt etter pionerene, menneskene som ennå ikke er trukket fram.

- Mange slitere har omtrent dedikert sine liv til denne næringen. Entusiasmen har vært enorm. Men det har kostet liv og helse for noen. Derfor møter vi også bitterhet. Det dreide seg om å utvikle en ny industri i et nytt havområde, absolutt i grenselandet for hva som var teknisk og miljømessig mulig og forsvarlig, påpeker Nakken.

 

Rapporterer det første norske oljefunnet. Scene fra tv-serien.

Rapporterer det første norske oljefunnet.
Scene fra tv-serien.

 

The American way

Serien viser fornorskningen av en internasjonal næring. Bryske amerikanere med cowboystøvler var ikke vant til å bli pillet på nesen. På norsk sokkel møtte de krav fra fagforeninger, og de måtte lytte til tillitsvalgte. I tillegg ble det forventet at de skulle vise samfunnsansvar. Dette skapte gnisninger, du verden.

- Mobil-sjef Alex Massad og Statoilsjef Arve Johnsen var som hund og katt. Vi har intervjuet begge. Nå er de aldrende, milde menn, men vi aner energien fra gamle dager, sier journalist Jarle Holmelid.

Filmfolkene kom over mye u-publisert materiale, både filmsnutter og bilder. Da de takket for seg etter et intervju med en gammel toolpusher i Louisiana i USA, kom han med en pose med super 8-filmruller. De gir et sjeldent innblikk i en oljearbeiders hverdag for noen tiår siden.

Også sjefens hverdag vises. Som scenen der Phillips-sjefen får en nattlig telefon fra Ekofisk-feltet – jeg har sett mer olje enn noen gang siden jeg forlot Texas! - blir det formidlet. Noen dager etterpå er det sjefen selv som sitter på flyet med ei melkeflaske med olje godt gjemt i bagasjen, han skal til Phillips` hovedkontor i Europa for å bønnfalle om penger til flere brønner. Norsk sokkel kan bli et eventyr!

Rekonstruksjon av fordeling av leteblokkene fra tv-serien Olje!

Rekonstruksjon av fordeling av leteblokkene fra tv-serien Olje!

 

Lite kunnskap

Filmteamet hyller ikke oljeindustrien, men har lært underveis at den har vært enormt viktig for landet. Samtidig er filmskaperne forbløffet over at mange vet så lite om en så avgjørende næring. Skolen formidler fortsatt mer om møbelindustrien på Sunnmøre enn om Stavangers plass i petroleumsnæringen globalt.

”Denne industrien er for stor og altomfattende til at vi kan presentere helheten. Folk får trekke noen konklusjoner selv,” sier Nakken.

Han understreker at redaksjonell frihet har vært avgjørende for selskapet og for NRK. Også sponsorene forutsatte dette: - Alle har synspunkter på sannheten, men ingen har fasiten, heller ikke vi. Og ja, vi er påvirket, påvirket av alle vi har møtt.