Seismikk skaper bølger

15.12.2008
Etter å ha levd relativt fredelig med fiskerinæring og presse i mange år, vitner flere hundre kritiske presseoppslag om en hardt prøvet sameksistens. Det skyldes seismisk datainnsamling.
  • Eldbjørg Vaage Melberg / Emile Ashley (foto)

Mona Fredheim og Sissel Eriksen på fisketorget i Stavanger

Letedirektør Sissel Eriksen, som kommer fra en fiskeeksportørfamilie på Sunnmøre, føler seg hjemme sammen med Mona Fredheim på fisketorget i Stavanger.

 

Bakgrunnen for de mange oppslagene var den sterke motstanden mot seismikk i de fiskerike områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, Nordland VII og Troms II. Oljedirektoratet samlet inn 2D-seismikk i fire måneder og 3D-seismikk i tre uker. Det var spesielt den lange perioden med 2D-seismikk som provoserte fiskerne.

Sissel Eriksen, direktør i Oljedirektoratet med ansvar for leting og seismisk kartlegging, sier det blir annerledes i 2009. Sommeren 2009 planlegger Oljedirektoratet å samle 3D-seismikk i Nordland VII og Troms II i seks uker, altså en mye kortere periode enn sommeren 2008.

 

Betyr planene for sommeren 2009 at Oljedirektoratet nå velger å ta hensyn til kravene fra fiskerne?

Ja, det betyr det. Vi har hele tiden vært opptatt av at den seismiske datainnsamlingen skal være til minst mulig skade for fiskerne. Samtidig er seismisk kartlegging tidkrevende, og Nordland VII og Troms II er et stort område. Stortinget ga oss tre år til å gjennomføre kartleggingen – det er ikke lang tid i et så stort område. Ikke nok med at det er stort, men det foregår et utstrakt fiske her hele året.

Den omfattende 2D-innsamlingen sommeren 2008 ga oss det meste av det vi hadde behov for, slik at vi i 2009 kan konsentrere oss om 3D i seks uker, på to eller flere mindre områder.

Mediene har skrevet og snakket om konflikter. Hva slags konflikter har det vært?

Konflikten har i hovedsak vært knyttet til perioden for seismikkinnsamling og til regulering av blåkveitefisket. På forsommeren grep fiskeri- og kystministeren og olje- og energiministeren inn og endret reguleringen av blåkveitefisket få dager før det skulle starte.

Oljedirektoratet hadde ett seismisk fartøy som drev med 2D-seismikk og to fartøyer som samlet 3D-seismikk (det første holdt på i en periode før det andre overtok). Det var to svært dyktige fiskerikyndige på hvert av disse fartøyene, slik at de hadde helkontinuerlig vakt. De fiskerikyndige gjorde en fantastisk jobb. De hadde tett kontakt med fiskerne i området, og med Kystvaktens bruksvaktsentral på Sortland, der alle fiskebruk blir meldt inn. Jobben deres var nettopp å bidra til å forhindre konflikter. Bortsett fra et par episoder, var det ingen konflikter i havet. Den ene av disse episodene må vi ta på vår egen kappe.

 

Fikk Oljedirektoratet samlet inn alt som var planlagt?

Vi fikk samlet inn mesteparten av det vi hadde planlagt. Vi har noen huller 2D-seismikken i områder langs land, men det kan vi leve med. Årsaken til dette er fiskeriene i området. Fisket i Lofoten og Vesterålen er annerledes enn for eksempel i Nordsjøen. I Nordsjøen er det ofte store og mobile fartøyer som kan flytte seg i forhold til seismikken. I de områdene vi var i sommer, har fiskerne mindre båter, de går ut om morgenen og kommer tilbake om kvelden for å levere fangstene sine. Stort sett er de mindre mobile enn sine kolleger lenger sør.

 

Hva gjør Oljedirektoratet for å rette opp forholdet til fiskerne foran 2009-sesongen?

Vi ønsker et godt forhold til fiskerne, og vi skal gjøre vårt beste. Før vi inngikk avtale om leie av seismiske fartøy, hadde vi avklaringer både med Norges fiskarlag og Norges kystfiskarlag i forhold til planene om å samle 3D-seismikk i seks uker. Vi har møtt ordførere og lokale fiskarlagsledere i Lofoten, Vesterålen og på Senja for å informere og å diskutere.

Når vi i februar 2009 har sluttført grov-tolkingen av det materialet vi samlet inn i sommer og funnet de mest interessante områdene for 3D-seismikk, skal vi igjen i dialog med fiskernes organisasjoner for å komme fram til gode løsninger. Og så skal vi på besøk til Lofoten, Vesterålen og Senja igjen for å informere. Vi ser at det er av stor verdi å ha en god dialog med fiskerne.

 

I 2008 ble et planlagt forskningsprosjekt avlyst. Det skulle blant annet studere seismikkens skremmeeffekt på fisk. Hva gjøres i 2009?

Vi beklager sterkt at det ikke ble forskning i 2008. Det var mange uheldige sammentreff som førte til det. Men i 2009 skal det gjennomføres forskning. Vi må sørge for et mer robust opplegg som tåler at det hender noe uforutsett. Vi har dessuten invitert både Norges fiskarlag og Norges kystfiskarlag til å oppnevne representanter i en referansegruppe for prosjektet, og det har de takket ja til.


Tema: Seismikk