Skaper ny giv

Bente-Nyland
15.12.2008

Når vi vet at nær halvparten av oljen på norsk kontinentalsokkel blir liggende igjen i undergrunnen med dagens utvinningsplaner, så er det en utfordring myndigheter og industri bør bruke mye energi på.

Det er gjort mye godt arbeid i oljeindustrien for å øke oljeutvinningen – stjerneeksempelet er Ekofiskfeltet der opprinnelig produksjon var planlagt til å være 17 prosent av oljeressursene – mens operatør ConocoPhillips i dag regner med at de skal klare 55 prosent - og kanskje enda mer.

I november arrangerte Oljedirektoratet et industriseminar i samarbeid med Force, et forum hvor alle de store selskapene er med for åpent å diskutere utfordringer innen reservoar og utvinning. Seminaret ble arrangert for å inspirere selskapene til å sette økt oljeutvinning (IOR) høyere på sin dagsorden.

Et revitalisert Force – omtalt i denne utgaven – ser behovet for å teste ut nye metoder for økt utvinning i full skala ute på feltet, gjennom pilotforsøk. Det er nødvendig for at industrien skal ta nye, viktige steg videre for å øke utvinningsgraden. Oljedirektoratet håper at finanskrisen ikke setter en stopper for gode IOR-prosjekter.

Margareth Øvrum, lederen for teknologi i StatoilHydro, sier i et intervju med Norsk Sokkel at selskapet er i ferd med å rulle ut flere titalls nye piloter på selskapets hjemmearena. Hun ser på disse pilotene som et konkurransefortrinn, også i selskapets internasjonale satsing.

Det er gledelig at teknologilederen hos norsk sokkels dominerende aktør slår fast at norsk sokkel fortsatt skal være et ledende laboratorium for utvikling av teknologi. Oljedirektoratet har lagt bak seg en periode med mye og til dels negativ medieomtale. Bakgrunnen er den seismiske datainnsamlingen som pågikk fra slutten av mai til midt i september i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Vi er pålagt å gjøre jobben av regjeringen og Stortinget. Kunnskapen skal brukes når Stortinget skal revurdere helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen i 2010.

Konfliktlinjene har i hovedsak gått mellom seismikkog fiskeriinteresser. Det har også vært et økende konfliktnivå mellom de to næringene andre steder på sokkelen. Oljedirektoratet er opptatt av å finne løsninger som gjør det mulig for næringene å leve i sameksistens. I dette nummeret av Norsk Sokkel gir vi problemstillingen bred plass, blant annet i et intervju med Bjørn Nordnes, den første fiskerikyndige på norsk kontinentalsokkel.

I 2008 har Oljedirektoratet ansatt 30 nye, høyt kvalifiserte fagfolk innenfor de sentrale fagområdene. Noen kommer rett fra universitetet, noen har flere år bak seg i petroleumsnæringen og andre kommer med mye erfaring fra StatoilHydro. Magasinet bringer intervjuer med to av de nye, en ung entusiast og en av de som har holdt det gående en stund.

Vi ser at Oljedirektoratet er en attraktiv arbeidsplass. Det må bety at de som søker seg hit mener at det vi holder på med er viktig for det norske samfunnet.


Bente Nyland
oljedirektør