Sokkelens grøde

15.12.2008
Landets nye energitopp sier at han er en praktisk fyr. Terje Riis-Johansen finner det naturlig å gi kalver navn etter olje- og gassfelt og å engasjere familien i energispørsmål når han i helgene drar hjem til gårdsbruket.
  • Bjørn Rasen / Bård Gudim (foto)

Terje Riis-Johansen

Olje- og energiminster Terje Riis-Johansen opplever å bli møtt med dypere bukk enn det landbruksminster Riis-Johansen ble.

 

 Mikrofonen festes og han er klar for å entre scenen.

 Mikrofonen festes og han er klar for å entre scenen.

 

Tidligere landbruksminister Terje Riis-Johansen er blitt varm i trøya. På vei tilbake fra hans hittil største møte med de mørkeste dressene i oljebransjen, tas slipset av. Han føler han fikk levert en nødvendig og passende dose politikk på årskonferansen til Oljeindustriens landsforening (OLF).

Olje- og energiminster Terje Riis-Johansen på OLFs årskonferansen

Ingen store overraskelser fra olje- og energiminsteren på OLFs årskonferansen, hvor Riis-Johansen understreket at han ønsker å være forutsigbar overfor bransjen. 

 

Vel tilbake i departementet, truer Riis-Johansen med også å kaste jakka dersom spørsmålene blir for tøffe. Slik kleskasting har ikke vært vanlig i departementet. Før nå. Men så har det vært en hektisk dag, en hektisk uke, ja, en hektisk periode. Og ministeren har flere avtaler i kalenderen ut over kvelden. Det har gått 118 dager siden bonden og landbruksministeren fra Skien i Telemark ble spurt om å bytte beite. En kan undre seg over hvordan han framstilte at han skulle pløye ny mark, da han kom hjem til kona og de tre ungene på 11, 10 og 8 år.

”Jeg sa at det blir noen forandringer… Det ble en del reaksjoner på hjemmebane fordi det har vært et betydelig engasjement fra unger, ektefelle og foreldre mens jeg styrte landbrukspolitikken. Det ble nok litt sårt for dem, fordi jeg forlot noe som var en fellesnevner hjemme. Det ble en litt spesiell fredag med litt spesielle samtaler…”

 

Familieråd

”Vi snakker mye om det som skjer i energiverdenen hjemme - i familien. Når vi går søndagstur, snakker vi heller om det enn om dokker og Donald. Jeg synes det er morsomt at hun på 11 år laget en powerpointpresentasjon om oljepolitikk for klassen sin. Jeg prøver å gjøre det til noe ungene blir stolt av, ikke av meg, men at de skal engasjere seg i de spørsmålene som er oppe. Dette er nytt i og med at landbruk har ligget nærmere for oss, men energi og miljøspørsmål er rett i forhold til ting ungene har på skolen. Jeg har vært bevisst på dette og tror det skaper litt aksept for at jeg er så mye borte.”

Uansett, ministeren forlot ansvaret for dyrket mark og fjøs for å overta ansvaret for all vannkraft og petroleumsressursene langs hele norskekysten. Ingen av ministerkollegaene hans kan snakke om større ringvirkninger av det som foregår, enn han kan. Inntektene fra olje- og gassvirksomheten har passert 6000 milliarder kroner. Så langt. Kanskje det er derfor han velger sine politiske erklæringer med omhu: Forutsigbarhet og sameksistens.

”Vi må gjøre betydelige forbedringer for klimaet og miljøet. Min jobb befinner seg midt mellom næring og miljø. Derfor lyser vi ut litt mindre områder enn det Oljedirektoratet foreslo i 20. konsesjonsrunde. Vi unntok de kystnære områdene. Dette er en balansert avveiing.

”Det andre politiske målet er sameksistens. Blant annet må vi gjøre noen grep for å få ned konfliktnivået for seismikkinnsamling neste år. For meg betyr det å unngå det vi opplevde i sommer, da fiskerne brukte mye tid på å klage over at de ikke fikk gjort jobben sin. Sameksistens er fraværet av konflikt.”

 

Forventninger

Disse erklæringene var også budskapet til oljenæringen som satt lydhøre på OLF-konferansen. Talen ble mottatt med høflig applaus fra salen.

”Det er nok en mer direkte kommunikasjon der jeg kommer fra. I landbrukspolitikken kommer du rett inn i hverdagen, inn på kjøkkenbordet til den enkelte. Når det kommer 400 mennesker midt på dagen i en gymsal på Rissa på en onsdag for å høre meg snakke, og traktorene står oppstilt på utsiden, så er jeg helt klart inne på kjøkkenet til folk. Det er et stort engasjement innen energi også, men mer impulsivt og spontant der jeg kom fra. Jeg trives med begge former.”

Olje- og energiministeren blir møtt med dypere bukk enn landbruksministeren. Han sier han opplever andre forskjeller også. Fellesnevneren – foruten at han betrakter begge som næringsdepartementer – er å utnytte naturens ressurser og å bygge landet på en forsvarlig måte.

”I landbruksdepartementet var det en bærebjelke å produsere mat kombinert med å skaffe arbeidsplasser og få opp aktiviteten på bygda. Olje og energi er en sektor og et departement som behandler store saker. I går holdt vi på med Snøhvit og Kårstø, og det er svære saker. På det overordnede plan mener jeg likevel at det er en linje i det jeg driver med.”

 

Bygdetenking

Riis-Johansen ser gjerne at flere i og rundt oljenæringen tenker som de gjør på bygda. Oppgaven er å bygge stein på stein og utnytte naturens ressurser. Både landbruksprodukter og olje er et resultat av sola. Forskjellen er at det nede i undergrunnen har lenger modningstid. I rollen som bygdetenker spiller Oljedirektoratet en viktig rolle som ”ressursenes beste venn,” ifølge statsråden.

”Jeg savner forvaltningsperspektivet i debatten. Også oljenæringen er langsiktig og vi trenger flere geologer i dette landet.”

Særlig miljøbevisst ungdom bør søke en framtid i olje- og gassektoren, mener han.

”Hvis et ungt menneske er opptatt av miljø, hvor er det bedre å jobbe da, enn i olje- og gassindustrien? Vi trenger virkelig engasjerte, unge mennesker inn som kan stille nye spørsmål, som har en annen innfallsvinkel og som kan presse på internt i organisasjonene. Vi må få på plass et samfunn basert på fornybar energi. Men dette er et stykke unna. Når vi skal utvikle den norske petroleumsindustrien, trenger vi miljøkompetansen.”

Han finner seg godt til rette som markedsfører av den 20. konsesjonsrunden på norsk sokkel, samtidig som han er en del av besetningen som skal forestå den norske månelandingen; regjerningens klimaprosjekt for å rense og deponere karbondioksid fra landanleggene på Mongstad og på Kårstø.

 

Naturvernforbundet

Riis-Johansen peker på at det faktisk er fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig og benytter anledningen nok en gang til å nevne sitt favorittord – balanse – for å forklare sammenhengen i dette.

”Det bør ikke være diskusjon i Norge i dag om vi skal utvinne olje og gass eller ikke. Jeg er medlem i Naturvernforbundet og er opptatt av miljøspørsmål. Men når 80 prosent av verdens energibehov er basert på fossil energi, så er ikke svaret vårt å stenge oljesektoren.”

Han stilte med et åpent sinn da han tidlig i høst besøkte en av Norges største melkekuer, Statfjord. Besøket i Nordsjøen står som olje- og energiministerens sterkeste bransjeminne så langt.

”Jeg hadde ikke vært på plattform før. Opplevelsesmessig var det sterkt å være fysisk tilstede i det norske oljeeventyret, å få oppleve havblikk på Statfjordfeltet og se Brentplattformene et lite stykke unna.”

”Da jeg var på Statfjord, så jeg engasjementet. De er kjempefornøyde når borekrona treffer. Dette engasjementet ser jeg på bygda også. Og ingeniørtilnærmingen er felles. Dette er meg.”

 

Statfjord på båsen

Slikt sett er det ikke rart at de oppvoksende melkekyrne i Skien bærer navn etter norske olje- og gassfelt. Denne høsten får rundt 40 kalver på Riis-Johansens gård navn fra norsk sokkel.

”Dette er årets tema hjemme. Statfjord kom først. I forrige uke kom Brage og før det Snorre. Vi har Oljedirektoratets liste over godkjente navn foran oss når vi holder familieråd hjemme. Det er interessant å diskutere hvilke navn som hører hjemme på hvilke kalver. En av diskusjonene endte med at Ekofisk havnet i gullfiskbollen!”

 

Dilemmaet

Statsråden ser dilemmaet mellom å framskaffe olje og gass og samtidig løse klimautfordringene. Han er optimist, til tross for ferske meldinger fra EU-systemet om at mange medlemmer vurderer veto mot direktivet om fornybar energi.

Riis-Johansen omtaler seg selv som en praktisk fyr, og svaret hans på energiutfordringen er mer fornybar energi. Og renseteknologi: ”Dette er en type prosjekter hvor det er naturlig at myndighetene inntar en sentral posisjon. Månelandingen, fangst og lagring av CO2 kunne ikke bli et privatisert prosjekt, det er et prosjekt som krever at myndighetene går foran.” Fornybar energi – i et land som er velsignet med gratis vannkraft fra vakre fossfall, får stadig mer plass i offentligheten, og dermed også i statsrådens møtekalender.

”Jeg er for praktisk til å gå inn i en diskusjon om hvordan en ideell verden ser ut. Verden trenger energi, det må vi forholde oss til.

”Det handler om å gjøre de framskrittene vi kan i forhold til olje- og gassutvikling. Hvis landene i EU-området ikke kjøper gass fra Norge, kjøper de kanskje kull fra Øst- Europa. Det er den virkelige verden.”

 

Paradokset

Hva er det med Norge? Nasjonens velstand flyter på Golfstrømmen og rikdommen i undergrunnen. Likevel er det skarpere fronter her enn i mange andre land. Du bør helst være for petroleumsvirksomhet. Eller motstander. Riis- Johansen drar en parallell til opplevelser fra landbruket.

”Det er interessant hvordan den enkelte sektor ser seg selv i forhold til hvordan omverdenen ser den. Norsk landbruk har alltid slitt med lav selvtillit, for eksempel i diskusjonen om norske bønder får for mye subsidier. ”Oljeindustrien oppfatter diskusjonen om seg selv som mer negativ enn det en objektiv iakttaker gjør. Det at det er såpass debatt rundt en næring som har 25 prosent av brutto nasjonalproduktet i Norge, er ikke rart.”

Han synes ikke Norge har hatt noen politisk spisset situasjon siden EU-kampen i 1994. Men nå, med økt oppmerksomhet rundt klimautfordringen og miljøspørsmål, er det ikke rart at oljeindustrien blir gjenstand for diskusjon.

Ett av temaene er om ikke Norge har nok penger på bok og i fond, slik at vi kan skjerme de mest kystnære områdene på sokkelen for oljevirksomhet. Debatten om revidert forvaltningsplan i 2010 for områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Barentshavet går allerede høyt.

Likevel, den avsluttende kartleggingen av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen skal gjennomføres som planlagt.

Statsråden synes kartleggingen er viktig: ”Som min gamle mormor sa: Kunnskap er lett å bære.”