God dag, mitt navn er Umbellula

17.01.2013
Overraskelsen var stor da Eni under kartlegging av havbunnen på 1400 meters vanndyp vest i Barentshavet oppdaget plantelignende vesener. Dette førte til at Eni besluttet å flytte boringen av pilothullet.

Umbellula


Boringen – på «Bønna-prospektet» – i høst foregikk på breddegrad med Hammerfest, der Eggakanten stuper ned til 1400 meters dyp. Formål med pilotbrønnen var å forberede planlagt letebrønn våren 2013.

Der nede, i stummende mørke, kan planter ikke vokse. Men så viser det seg at dette ikke defineres som en plante, men et dyr, nærmere bestemt dypvannssjøfjær. Dette hører til den primitive dyregruppen kalt nesledyr, ifølge John Eirik Paulsen, seniorrådgiver innen miljø i Eni Norge.

Nesledyr kalles også ofte for polyppdyr og rekken omfatter sjøanemoner, koraller og maneter. Umbellula er nærmest beslektet med sjøanemoner.

Den minner mest om en palme der den står med sin halvannen meter lange, fleksible stengel og en fjærformet vifte i toppen. Hver Umbellula består av mange spesialiserte enkeltindivider, og er derfor en koloni. Festet i bløtbunn på dypt vann svaier den med strømmen, og fanger matpartikler som driver forbi.

På brønnlokasjon stod det tre individer. For å skåne vesenene mot borkaksutslipp fra brønnen, ble pilotbrønnen flyttet.

Foreløpig vet man relativt lite om økologien til disse dypvannsdyrene, som også er observert i mange havområder globalt, blant annet langs kysten av Grønland og Canada samt på den midtatlantiske ryggen. Det antas at Umbellula-ene kan bli opp mot 150 år gamle og de trives best på vanndybder fra 900 meter og ned til flere tusen meter. Dyrene er små, påpeker Paulsen.

Under boring av pilothullet, har selskapet fulgt opp med et eget overåkingsprogram for å undersøke eventuell påvirkning, samt øke kunnskapen om Umbellula.

«Foreløpig ser vi ingen tegn til påvirkning av boringen på disse organismene,» sier Paulsen.

Eni ønsker å bidra til ny kunnskap om miljøeffekter av havbunnsdeponering av borekaks i arktiske strøk, og delfinansierer derfor et flerårig forskningsprogram ved Universitetet i Tromsø – der videre studier av Umbellulaens liv og virke inngår.