Pannekakelandet

17.01.2013

(Terje Solbakk, tekst og foto)

Foto: Terje Solbakk


Tenk deg et flatt Norge. Ingen fjorder, ingen høye alpine fjell. Et landskap med lave avrundede åser, innsjøer og elver som transporterer løsmasser ut av området. Et nærmest ensartet landskap fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Men slik ble det altså ikke. På litt over en halv milliard år har det skjedd mye. Men en slik gammel flate har overlevd – på Kyrkjegardsheia (bildet) i Ryfylke i Rogaland. Stavanger turistforening har sågar anlagt en sti langs flaten.

Geologene kaller slike tilnærmet - flater for peneplan (av latin paene: nesten).

Peneplan er resultatet av lang tids forvitring og erosjon. For om lag 600 millioner år siden lå mesteparten av Norge i et geologisk stabilt område av verden, som en del av superkontinentet Rodinia, og landskapet ble sakte redusert til et peneplan. Det peneplanet som ble dannet da kalles det subkambriske peneplan. Men så steg havnivået i verden og havet skyllet inn over Norge. Bølger vasket og sorterte i løsmasser, strender ble dannet og senere oversvømt. Til slutt var havet så dypt at bare finkornet slam ble avsatt, og dette dekket over hele peneplanet. Senere geologiske hendelser begrov denne flaten til store dyp.

Men det subkambriske peneplanet er forbausende seiglivet. Geologiske hendelser de siste 100 millioner år har sørget for at landet på nytt er blitt hevet. Erosjon både før og under istidene har fått fram deler av dette gamle prekambriske landskapet. Stedvis faller dagens landskap sammen med det subkambriske peneplanet. Direkte på peneplanet kan du se rester av de første løsmassene som ble avsatt på flaten. Det grove konglomeratet (innfelt bilde) ble avsatt når havet kom innover området. Slike løsmasser som markerer slutten på en lang tidsperiode uten avsetning kaller vi for basalavsetninger. Over basalkonglomeratet som her bare er noen 10-talls centimeter dypt, ligger rester av den gamle havbunnen omdannet til bergarten fyllitt, nettopp som toppen av Kyrkjegardsheia.


Tema: Geologi