Store gevinster å hente

Bente
17.01.2013
" De samme selskapene må ta spenstigere beslutninger også på de feltene de driver. "

Fagfolkene i Statoils Osebergorganisasjon har med sin bruk av gassinjeksjon for å øke oljeutvinningen fra nordsjøfeltet, vist vei for andre.

Å injisere gass for å utvinne mer olje, for så å produsere det meste av denne gassen senere, er eksempel på god, langsiktig ressursforvaltning. Bruk av gassinjeksjon fortjente en pris. Og kanskje burde vår IOR-pris ha blitt gitt tidligere. Det var uansett en glede å dele ut prisen til Statoil under ONS i Stavanger i august.

I denne utgaven bringer vi en reportasje fra boredekket på Oseberg B-plattformen. Folkene der er med rette stolt av den oppmerksomheten arbeidet deres har fått.

Oljedirektoratet har regnet ut at Norge får en mergevinst på 350 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje – eller 2200 millioner fat – ved hjelp av gassinjeksjon på totalt 28 felt. Oljemengden tilsvarer reservene på Gullfaks-feltet.

Petroleumsloven krever at også selskapene vurderer slike løsninger. I våre dager, med høy oljepris og relativt lav gasspris, er videre bruk av gassinjeksjon aktuelt både for felt i drift og for kommende utbygginger. Det kommer til å bli påkrevt tiltak for å øke utvinningen også på funn som Johan Sverdrup i Nordsjøen og «Skrugard» og «Havis» i Barentshavet. Det er viktig at det planlegges og legges til rette for dette allerede mens utbyggingsplanene utarbeides.

På norsk sokkel blir mer enn halvparten av den opprinnelige oljen liggende igjen i reservoarene etter dagens planer for nedstenging. Dette utgjør store verdier som samfunnet kan gå glipp av. For myndighetene er det derfor viktig å intensivere arbeidet med å øke utvinningen – ut over planlagt produksjon – fra felt i drift.

Mulighetene til å øke utvinningsgraden fra dagens felt er store! Og det er store penger å tjene. Men da må det tas beslutninger. Selskapene beslutter stadig å bore nye letebrønner til en høy kostnad og med stor risiko for å bore tørt. De samme selskapene må ta spenstigere beslutninger også på de feltene de driver. Slik som på Oseberg. I første rekke handler det om å bore flere brønner.

Økt utvinning fra eksisterende felt har fått økt oppmerksomhet i regjeringen – og i statsbudsjettet. Olje- og energidepartementet oppretter et senter for økt utvinning. Jeg har tro på at dette betaler seg og vel så det. Prisvinner Statoil etablerer også et eget senter for økt utvinning. Dette initiativet ønskes velkommen.

En av Oljedirektoratets viktigste oppgaver er å bidra til å realisere verdiene fra felt i drift. Dette gjør vi ved å påse at rettighetshaverne vurderer flere utvinningsmetoder og -konsepter. Vi etterspør planer – og beslutninger – som kan bidra til økt utvinning. Og vi vil prioritere de feltene som har store gjenværende ressurser.


Bente Nyland
oljedirektør