Vil redusere sosiale ulikheter

17.01.2013
Godt hjulpet av enorme, nye petroleumsressurser driver Brasil nasjonsbygging i enorm skala. Landet er nå i ferd med å tre inn på verdensscenen som en ressurssterk stormakt med innbyggere som nyter godt av velferd og velstand.

Foto: Torbjørn Goa

Vekst.
Funn av enorme oljeressurser i havområdene utenfor Rio de Janeiro (over)
og São Paulo bidrar til at landet er verdens sjette største økonomi.
(Foto: Torbjørn Goa)

 

Med sine 8,5 millioner kvadratkilometer (større enn det kontinentale USA) er Brasil er et enormt land med eksepsjonelle naturressurser.

Brasil har vært kjennetegnet av enorme sosiale og økonomiske forskjeller, inntektsfordelingen blant befolkningen har vært blant de aller skjeveste i verden. Men landet gjennomgår en radikal endring – millioner av brasilianere har i de siste årene tatt steget ut av fattigdommen, og fått nyte godt av nye muligheter og bedre levekår.

I 2011 var landet verdens sjette største økonomi. Økonomien vokser kraftig: Prognosene for 2013 forutsier en vekst på 4,6 prosent. Om lag halvparten av Sør-Amerikas nasjonale bruttoprodukt sies å genereres i Brasil.

Det forventes at funnet av enorme oljeressurser i havområdene utenfor delstatene Rio de Janeiro og São Paulo sydøst i landet for alvor setter fart i utviklingen av landets oljeindustri. Området har fått navnet Pré-Sal – oversatt pre-salt – siden de oljerike bergartene ligger under et enormt lag med salt. Prefikset «pre» brukes siden disse formasjonene ble formet før laget med salt på den geologiske historiens tidslinje.

Satsingen på olje og gass er nå motoren i Brasils pågående økonomiske boom, og har bidratt til enda større etterspørsel etter produkter og tjenester. I 2011 stod oljeindustrien for 10 prosent av landets verdiskapning – i 2020 tror analytikere at dette øker til 25 prosent.

Brasil har vært selvforsynt med olje siden 2006, og i 2011 var landets gjennomsnittlige daglige produksjon anslagsvis 2,2 millioner fat olje, og man antar at produksjonen kommer til å øke kraftig i årene fremover.

Ifølge Brasils føderale grunnlov er oljeindustrien et statlig monopol. Men etter en lovendring i 1995 har det statlige oljeselskapet Petrobras fått selskap av andre aktører, da man vedtok at Brasil kan inngå kontrakter med andre private eller statlige selskaper for å kunne gjennomføre prosjekter.

Oljedirektoratets motpart i Brasil – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) – er ansvarlig for å håndheve regelverket i henhold til Brasils petroleumslov. Organisasjonen sørger for tilsyn og forvaltning, og sørger blant annet for å promotere budrunder knyttet til tildelinger felt, inngår kontrakter med oljeselskap og forvalter konsesjoner. I tillegg har organisasjonen ansvar for å samle inn data om områder med sedimentære bergarter.