Diskos 20 år i oljegeologiens tjeneste

Ingress-norsk
12.10.2015
Dette heftet utgis i anledning Diskos 20-års jubileum. Prosjektet er ledet av jubileumskomitéen som presenterer seg selv lenger bak i heftet.

Gjennom myndighetenes, oljeselskapenes og databaseleverandørens egne erfaringer, kan leserne selv gjøre seg opp en mening om hvilken betydning Diskos har hatt for utviklingen på norsk sokkel. Vår ambisjon har vært å få fram historien bak Diskos, beskrive nåtiden og skissere framtidens utfordringer. God lesning!

 

 Innhold


Kort om Diskos >>


Diskos-veteran Kjell Reidar Knudsen:

- Et typisk norsk dugnads-prosjekt >>


Presseklipp >>


Omstridt ryfylking og erotisk diskos >>


Hans Chr Rønnevik:

- Via Diskos og Edvard Grieg til Johan Sverdrup >>


Erik Finnstrom, Senior Vice President Exploration Excellence i Statoil:

- I hele verdikjeden >>


Lukoils eksperter ble imponert av Diskos:

- Second to none >>


CGGs internasjonale direktør for teknisk databehandling:

- Øyeblikkelig tilgang til alt >>


Prosjektleder Eric Toogood:
- Diskos skal opp på et nytt nivå >>Jubileumskomitéen >>