Kurs for næringen om OD 2017

OD-kurs17-ingress
14.11.2017
Presentasjoner fra det andre kurset for næringen. Kurset ble holdt i ODs lokaler i Stavanger 14. november.