Rapporter

Markedsrapport knyttet til avslutning og disponering

04.04.2018 Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) for å gi en overordnet beskrivelse av aktivitetene relatert til avslutning og disponering av utrangerte innretninger, samt å ...

Geologisk vurdering av petroleumsressursene i østlige deler av Barentshavet nord 2017

16.05.2017 Oljedirektoratets nye estimater viser at ressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt.

Unmanned wellhead platforms – UWHP summary report

06.04.2016 Rambøll Oil & Gas har levert en studie som belyser fordeler og ulemper med ubemannede brønnhodeplattformer.

Driftskostnader - status og utvikling

11.11.2015 Rapporten gjennomgår utviklingen i driftskostnader på sokkelnivå og for et utvalg av felt som har vært i produksjon fra år 2000 eller tidligere, og fortsatt var i drift ved utgangen av 2014.

Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014

26.05.2015 Det har vært arbeidet godt med å øke ressursgrunnlaget på norsk sokkel de siste ti årene, viser en gjennomgang Oljedirektoratet har gjort.

CO2 samleatlas for Norsk kontinentalsokkel

20.05.2014 Oljedirektoratet har kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og gir ut en samlet, oppdatert versjon av tidligere atlaser.    

CO2 lagringsatlas Barentshavet

18.12.2013 Oljedirektoratet har fullført kartleggingen av mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og publiserer i dag et atlas over den sørlige delen av Barentshavet.

Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel

14.10.2013 Oljedirektoratet (OD) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomgått fem feltutbygginger på norsk sokkel for å avdekke hvorfor enkelte utbygginger kommer i mål på estimert kostnad, men...

Om rapporter

Foruten Ressursrapporten deltar Oljedirektoratet også i arbeidet med rapporter om ulike forhold tilknyttet petroleumsvirksomheten. Noen av de viktigste presenteres her.

Avgrens

PubliseringsårSorter