CO2 lagringsatlas Barentshavet

CO2-ATLAS-Barents-sea-ingress
18.12.2013
Oljedirektoratet har fullført kartleggingen av mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og publiserer i dag et atlas over den sørlige delen av Barentshavet.

Tema: Miljø | Geologi