Disponering av betonginnretninger - Dr. techn. Olav Olsen

15.02.2011
Sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet og Petroleumstilsynet er Oljedirektoratet i gang med et prosjekt om disponering av betonginnretninger på norsk kontinentalsokkel.

Prosjektet skal se på omfang, tekniske utfordringer, kostnader, HMS-forhold og miljømessige konsekvenser samt mulighet for alternativ bruk knyttet til disponering av betonginnretninger. Oljedirektoratet fikk høsten 2010 gjennomført en konsulentstudie, ”Disponering av betonginnretninger”, som utreder ulike tekniske faktorer som har betydning for reflyting og transport av bunnfaste betonginnretninger (Condeep-plattformer) på norsk kontinentalsokkel. Studien er utført av Dr.techn Olav Olsen.
 


INNHOLDSFORTEGNELSE

 1. SAMMENDRAG

 2. INNLEDNING

 3. CONDEEP-PLATTFORMER

 4. TIDLIGERE ARBEID OM FJERNING AV BETONGPLATTFORMER

 5. TEKNOLOGISK UTVIKLING

 6. REGELVERK

 7. STRUKTURELL TILSTAND

 8. MEKANISK UTSTYR

 9. GEOTEKNISKE ASPEKTER

 10. REFLYTING

 11. TRANSPORT

 12. REFERANSELISTE