11-TRANSPORT

Forberedelser

Etter at plattformen er frigjort fra havbunnen er det naturlig å gjøre noen undersøkelser av plattformen før slepet starter. Det viktigste er å foreta en besiktigelse hele plattformen, og da spesielt undersiden for å kunne vurdere betydningen av gjensittende sementmørtel/jord. Det er også aktuelt med vekt og stabilitetskontroller. Når plattformen er deballastert til slepedypgang, nødvendig utstyr er koblet fra, slepebåtene er koblet på og kontrollen over plattformsystemene er overført til lederbåten kan slepet begynne. Det antas at de gamle slepefestene kan brukes eller skiftes ut, og i så fall kan det være mulig å benytte samme slepekonfigurasjon som under utslepet. Det antas at plattformen er ubemannet under slepet.

 

Værforhold

Ut i fra stabilitetshensyn er det nødvendig å definere tillatte værforhold for slepet. Plattformhelningen øker når slepefarten øker, og dette gjør plattformen mer ustabil. Ettersom slepet tar flere dager i tillegg til dagene som er brukt på reflyting, kan det komme dårlig vær underveis. Det kan da være aktuelt å ankre opp plattformen ved å ballastere den dypere for å øke stabiliteten.

 

Lekkasjer

De fleste Condeep-plattformene er designet for å holde seg flytende selv med oversvømmelse av en celle. Oversvømmelse i et skaft kan føre til at plattformen synker, og store skader. Til sammenligning er det flere andre typer offshore betongkonstruksjoner som ikke tåler oversvømmelse av noe rom, og dette ble ansett for å være akseptabelt for installasjon i henhold til deres originale design spesifikasjoner. Risiko for oversvømmelse kan skyldes funksjonsfeil på mekanisk anlegg, sammenbrudd i penetrasjonsforseglinger, kollisjon med et annet fartøy eller grunnstøting.

 

Mottaksanlegg

Det er i dag fire mottaksanlegg i Norge for sluttdisponering av offshore innretninger; AF Miljøbase Vats, Aker Stord, Scandinavian Metal og Lyngdal Recycling, se plassering på kartet i Figur 11-1. Det finnes også flere mottaksanlegg på britisk side. Uansett hvilket mottaksanlegg som skal benyttes må rørledninger og andre offshore installasjoner passeres underveis. I planleggingen av marine operasjoner og valg av rute må konsekvensene ved mistet sementmørtel eller plattformhavari utredes.

 

Seilingsrute

Dersom plattformen skal inn til Stord for avhending må den passere Langenuen, et grunt sund ved innseilingen til Stord. Under utslepet av Gullfaks C ble plattformen deballastert 8 m gjennom Langenuen i forhold til offshore dypgang. Grunner som må passeres under transport er noe som må tas hensyn til i stabilitetsberegningen i planleggingsfasen. Dette kan sette en begrensning på dekksvekten.

 

Oversiktskart, mottaksanlegg

Figur 11-1, Oversiktskart, mottaksanlegg


15.02.2011