Innhold

1. Betonginnretninger på norsk sokkel >>

 • Beskrivelse av betonginnretningene

 • Condeep

 • Andre betongkonstruksjoner

2. Regelverk >>

 • Nasjonalt regelverk

 • Internasjonalt regelverk og avtaler

 • Disponeringsvedtak og gjennomføring av vedtak

3. Reflyting >>

 • Teknisk gjennomførbarhet

 • Sikkerhet

 • Miljømessige forhold

4. Transport >>

 • Teknisk gjennomførbarhet

 • Miljømessige forhold

5. Disponering på/ved land >>

 • Teknisk gjennomførbarhet

 • Miljømessige forhold

6. Etterlatelse av betonginnretninger offshore >>

 • Teknisk gjennomførbarhet

 • Sikkerhet Miljømessige forhold

7. Samlede miljømessige vurderinger av ulike 
disponeringsløsninger >>

8. Antatte kostnader ved disponering >>

9. Referanser >>

Vedlegg 1.
Generell beskrivelse av betonginnretningene på norsk sokkel >>

Vedlegg 2.
Oversikt over potensielle miljøkonsekvenser ved å etterlate betonginnretninger offshore, eller å sluttdisponere innretningene på land >>

 

Logoer


27.03.2012