Geologisk vurdering av petroleumsressursene i østlige deler av Barentshavet nord 2017

GeologivurderingBHn-ingress
16.05.2017
Oljedirektoratets nye estimater viser at ressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt.

Les rapporten på nett:

 


Tema: Geologi