Geofaglig vurdering av petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Ingress
18.05.2010
Rapporten presenterer status for Oljedirektoratets datainnsamling og evaluering av petroleumsressursene i Vestfjorden, uåpnet del av Nordland V, Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Eggakanten. Det er redegjort for tolkningsarbeidet og metodene som er brukt for å gi et godt faglig basert anslag for de totale ressursene i disse områdene.

Tema: Geologi