Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

NOx-rapport-endelig
10.07.2013
Oppdatering av NOx-studie 2005

Statusrapport per 2012 på NOx-utslipp og utslippsreduserende teknologi i norsk petroleumsnæring.  Rapporten er utarbeidet av Oljedirektoratet i samarbeid med Add Novatech, og bygger på en utredning fra 2005 av en arbeidsgruppe ledet av Oljedirektoratet. 

 

Innhold

 

  1. Innledning/bakgrunn >>

  2. Forbrenningsprosesser som danner NOx på sokkelen >>

  3. Måling/Beregning og rapportering av NOx-utslipp og prognoser >>

  4. Utslipp og prognoser for norsk sokkel >>

  5. Virkemidler for å redusere NOx-utslipp >>

  6. NOx-reduserende teknologi på sokkelen >>

  7. Konklusjon >> 

  8. Nyttige lenker >>

  9. Bibliografi >>

 


Tema: Miljø