6 Referanser

Vurdering-av-prosjekter
 1. Innrapportering fra Talisman på ODs forespørsel 
 2. Innrapportering fra BP på ODs forespørsel
 3. Innrapportering fra Statoil på ODs forespørsel
 4. Møte mellom Talisman og OD den 11.06.13
 5. Møte mellom BP og OD den 13.06.13
 6. Møte mellom Statoil og OD den 28.08.13
 7. NOU1999:11 Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen
 8. Prop. 1 S ( 2012-2013)
 9. Analysis Overview - EY Oil and Gas Capital Projects Study (2013)
 10. Presentasjon IPA – Mega Projects 2010 – presentert på UIBC (Upstream Industry Benchmarking Consortium) 2012.
 11. «Overskridelser over hele verden» - Artikkel i Dagens Næringsliv 07.06.2013
 12. Professor Bernt Flyvbjerg, Oxfords Said Business School
 13. Avtale for Petroleumsvirksomhet» Samarbeidsavtalen (SA)

14.10.2013