Brønner

I henhold til ressursforskriften paragraf 30 med merknader skal det seinest seks måneder etter avsluttet boring rapporteres følgende:

For geofaglig innhold i boreprogram vises det generelt til NORSOK-standard D-010 Drilling and well operations, revisjon 4.

Geokjemiske data skal sendast inn til Diskos-databasen. Dette går fram av Oljedirektoratets «Guidelines for reporting well data to authorities after completion».

Dagleg rapportering av all boreaktivitet til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.

Skjema med korrekt namn og tilleggsattributtar skal sendtast til Oljedirektoratet. Sjå oversikt over skjemaalternativ til høgre på denne sida.    

Veiledningen "The Norwegian industry guide to organic geochemical analyses" (NIGOGA) er utarbeidet av oljeselskaper, forskningsinstitusjoner, analyselaboratorier og Oljedirektoratet.

I henhold til petroleumsforskriften skal det tas væskeprøver i forbindelse med formasjonstesting og formasjonstestlogging. 

07.10.2010