Publiserte rapporter etter paragraf 14 Forskrift om andres bruk av innretninger

Tabellen under viser rapporter etter paragraf 14. Rapporteringen skal inneholde elementer fra forhandlingsprosessen og de viktigste avtalevilkårene.

Oljedirektoratet (OD) har en gjennomgang av innkommet rapportering i forhold til skjema som er utformet av departementet, og forskriftens intensjon. OD tar ikke ansvar for rapporteringens innhold, herunder om rapporteringen er i samsvar med de inngåtte avtalene. OD mottar normalt ikke avtaler.

Om ikke annet er oppgitt (se merknad), er publisert rapport nøyaktig som innrapportert til OD.

 

 

Avtale

Felt / Infrastuktur
Eiers innretninger

Felt / Infrastuktur
Brukers innretninger

Publisert

Revisjon / Endring nr

Merknad

38 Gullfaks- PL193 Nøkken Gullfaks PL193 Nøkken 04.12.2018 Agreement for Drilling of Nøkken Test Well and Tie-in and Processing of Nøkken Well Stream at the Gullfaks C Platform Between the Gullfaks Unit and Kvitebjørn Group Gyldig fra
31.10.2018
37 Skogul - Alvheim Skogul Alvheim 01.03.2017
Agreement for Tie-in and Transportation Services for the Skogul Wellstream at the Alvheim Facilities.
Gyldig fra 13.12.2017
36 Skogul - Vilje Skogul Vilje 01.03.2017 Agreement for Tie-in and Transportation Services for the Skogul Wellstream at the Vilje Facilities.
Gyldig fra 13.12.2017
35 Hyme-Fenja Snorre Vigdis 30.01.2018 Amendment No. 9 to the Agreement For Tie-in and Processing of Vigdis wellstream at the Snorre Facilities between "PL089 Group" and "Snorre Unit Group" Gyldig fra 22.12.2017
34 Hyme-Fenja Gullfaks Vigdis 30.01.2018 Amendment No. 3 to the Agreement for tie-in, storage and loading of Vigdis stabilised oil at the Gullfaks between "PL089 Group" and "Gullfaks Unit Group". Gyldig fra 22.12.2017
33 Hyme-Fenja Hyme Fenja 09.01.2018 Nei  
32 Njord-Fenja Njord Fenja 09.01.2018 Nei  
31 Ula
Oda
18.08.2017
Nei
 
30 Maria Kristin 20.03.2017
Nei
04.05.2015
29 Maria Åsgard 20.03.2017 Nei
04.05.2015
28 Maria Tyrihans 20.03.2017 Nei
04.05.2015
27 Maria Heidrun 20.03.2017 Nei
04.05.2015
26 Oseberg transportsystem, Sture LPG cavern Oseberg
(skipere)
Tune
(skipere)
Vestprosess DA
26.10.2016 Nei Brukeravtale med gyldighet fra 1.1.2016
25 Oseberg transportsystem Veslefrikk
(skipere)
19.10.2015 Nei
Ny standardavtale OTS fra 1.1.2015
24 Oseberg transportsystem Tune
(skipere)
26.10.2016 Endring 1:
Erstatter avtale publisert 19.10.2015
Oppdatert standardavtale OTS fra 1.1.2016
23 Oseberg transportsystem Troll
(skipere)
19.10.2015 Nei Ny standardavtale OTS fra 1.1.2015
22 Oseberg transportsystem Svalin
(skipere)
19.10.2015 Endring 1: Erstatter avtale av 28.06.12 publisert 18.08.2014. Ny standardavtale OTS fra 1.1.2015

21

Oseberg transportsystem

Oseberg
(skipere)

26.10.2016

Endring 1:
Erstatter avtale publisert 19.10.2015

Oppdatert standardavtale OTS fra 1.1.2016

20

Oseberg transportsystem

Ivar Aasen
(skipere)

19.10.2015

Nei

Ny standardavtale OTS fra 1.1.2015

19

Oseberg transportsystem

Grane
(skipere)

19.10.2015

Nei

Ny standardavtale OTS fra 1.1.2015

18

Oseberg transportsystem

Edvard Grieg
(skipere)

19.10.2015

Nei

Ny standardavtale OTS fra 1.1.2015

17

Oseberg transportsystem

Brage
(skipere)

19.10.2015

Nei

Ny standardavtale OTS fra 1.1.2015

16 Oseberg transportsystem Svalin (skipere) 18.08.2014 Nei Inkluderer Sture-terminalen

15

Grane oljerør

Svalin (skipere)

18.08.2014

Nei

 

14

Grane

Svalin

18.08.2014

1- erstatter publisering 13.03.2014

Endringer: Avtalens navn og dato samt Avtaleparter lagt inn. Kapasitetsrett gass er redusert fra 700.000 til 400.000 Sm3/d

13

Ula

Oselvar

06.01.2014

Nei

 

12

Alvheim

Bøyla

07.03.2013

Nei

 

11

Skirne

Atla

24.04.2012

Nei

 

10

Heimdal

Atla

24.04.2012

Nei

 

9

Jotun

Jette

29.02.2012

Nei

 

8

Sleipner Vest

Sleipner Øst

Gudrun

29.02.2012

Nei

Noe ufullstendig. Enhetstariff er ikke oppgitt.

7

Kvitebjørn

Valemon

06.06.2011

Nei

Omfatter iht rapportering også innretninger nedstrøms Kvitebjørn-innretningen. KOR= Kvitebjørn oljerørledning. TOR2 = Troll oljerør II

6

Heimdal

Valemon

06.06.2011

Nei

På Valemonsiden (bruker) tilligger rettighetene og pliktene iht rapportering dels Valemongruppen og dels Valemonskiperne.

5

Alvheim

Volund

17.09.2010

Nei

 

4

Åsgard

Morvin

28.04.2009

Nei

 

3

Gullfaks

Gimle

30.04.2008

Nei

 

2

Åsgard

Yttergryta

23.04.2008

Nei

OD vurderer å be om noe mer informasjon omkring denne avtalen.

1

Norne

Alve

23.04.2008

Nei

OD har redigert sammen informasjon fra operatør.

 

Eier, Bruker og Bruk er definert i forskriftens §3 Definisjoner.