Seismikk

23.08.2016 Veiledning for rapportering av seismiske data definerer klare spesifikasjoner for rapportering av geofysiske data til norske myndigheter.

04.01.2018 Meddelelse om undersøkelser meldes inn via XML-maker, etter petroleumsforskriften §6 og ressursforskiften §6.