Manual for fiskerikyndig person om bord på fartøy som foretar seismisk undersøkelse på norsk kontinentalsokkel

baat_125
22.11.2010
Denne manualen er utgitt av Oljedirektoratet med bidrag fra Fiskeridirektoratet for fiskerikyndig person på fartøy som foretar seismisk undersøkelse etter petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel.

Innhold

 • Innledning
 • 1. Myndighetsforhold
  - Oljedirektoratet
  - Fiskeridirektoratet
  - Kystvakten
  - Samarbeidsavtalen mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Oljedirektoratet 
  - Fiskerikyndiges generelle kontakt med Kystvakten
  - Varslingsplan ved hendelser og situasjoner som måtte oppstå på feltet

 • 2. Kort om regelverk og rutiner for undersøkelsesaktivitet
  - Sammendrag av relevante bestemmelser
  - Undersøkelse etter petroleum
  - Melding av undersøkelsen
  - Andre aktiviteter der seismiske undersøkelser kan inngå
 • 3. Den fiskerikyndiges rolle mv
 • 4. Om utforming og innsendelse av den fiskerikyndiges loggbok
  - Format
  - Standard forside
  - Sammendrag
  - Loggbok fra toktet
  - Statistikkskjema – Tilleggsskjema til loggbok
 • Vedlegg
  - Relevante kontakter for den fiskerikyndige
  - Standard forside
  - Loggbok fra toktet
  - Statistikk – Tilleggsskjema til den fiskerikyndiges loggbokføring
  - Brukerveiledning for seismisk datainnsamling på Oljedirektoratets nettsted
  - Ord og uttrykk som ofte benyttes om bord på seismikkfartøyet
  - Omtale og utdrag fra relevante lov- og forskrifter
  - Omtale av petroleumsregelverket
  - Omtale av fiskeriregelverket
  - Omtale av kystvaktregelverket

 

Seismikkfartøy

Oljedirektoratet
November 2010


Tema: Seismikk