Avslutning og disponering

Mange av de nesten 500 innretningene på norsk sokkel nærmer seg slutten av sin levetid. I årene som kommer skal en hel del av disse stenges ned og fjernes på en forsvarlig måte.

Forsvarlig fjerning av gamle innretninger

Mange av innretningene på norsk sokkel nærmer seg slutten av sin levetid. OD venter en betydelig økning i etterspørselen etter kompetanse og utstyr for å disponere disse på en forsvarlig måte.

Utrangert utstyr fraktes til land

Den vanligste metoden for å fjerne innretninger fra norsk sokkel er å demontere dem og frakte dem til land. Ny teknologi blir utviklet for å gjøre arbeidet mer kostnadseffektivt.

Frigg-avviklingen tok ti år

Operatørselskapet Total er i mål med det hittil største fjerningsprosjektet på norsk sokkel. Mer enn ti år er gått siden arbeidet startet med å avvikle innretningene på Friggfeltet i Nordsjøen.

Artikkel fra Norsk Sokkel

Kontakt