Avslutning og disponering

Mange av de nesten 500 innretningene på norsk sokkel nærmer seg slutten av sin levetid. I årene som kommer skal en hel del av disse stenges ned og fjernes på en forsvarlig måte.

Utrangert utstyr fraktes til land

Den vanligste metoden for å fjerne innretninger fra norsk sokkel er å demontere dem og frakte dem til land. Ny teknologi blir utviklet for å gjøre arbeidet mer kostnadseffektivt.

Forsvarlig fjerning av gamle innretninger

Mange av innretningene på norsk sokkel nærmer seg slutten av sin levetid. OD venter en betydelig økning i etterspørselen etter kompetanse og utstyr for å disponere disse på en forsvarlig måte.

Frigg-avviklingen tok ti år

Operatørselskapet Total er i mål med det hittil største fjerningsprosjektet på norsk sokkel. Mer enn ti år er gått siden arbeidet startet med å avvikle innretningene på Friggfeltet i Nordsjøen.

Artikkel fra Norsk Sokkel

Kontakt