Sju mysterier i norsk geologi

Fridtjof-ingress
13.11.2017
Vitenskapen går framover så lenge det finnes mysterier som noen vil bry seg med. Seniorgeolog Fridtjof Riis i Oljedirektoratet beskriver sju av disse mysteriene.

Det hender at våre observasjoner ikke har noen tilsynelatende god forklaring, eller at de står i motsetning til rådende hypoteser. Du og dine kolleger kan være dypt uenige om en tolkning eller forklaring.

Av og til kan man tenke at det kanskje ikke er så viktig å finne forklaringer på alt mulig. Det er for eksempel ikke sikkert det skaffer mer penger i statskassa om vi forstår bedre hvorfor det er fjell i Norge.

Men for den som har adoptert akkurat dette som sitt mysterium er det ingen vei tilbake: Kanskje er du en nerd, men det ligger inne i deg at du må bidra til å finne forklaringer før du får fred i sinnet.

I min geofaglige karriere har jeg vært så heldig å jobbe i nærkontakt med en rekke geofaglige mysterier, noen av dem klassiske, andre fra nyere tid. Denne artikkelserien gir en introduksjon til sju av mine favoritter.

 

Sju mysterier i norsk geologi

1. Fjellplantene under siste istid

1. Fjellplantene under siste istid >>

2. Det høyeste fjellet og den dypeste dalen

2. Det høyeste fjellet og den dypeste dalen >>

3. Norskerenna og kystlandskapene >>

3. Norskerenna og kystlandskapene >>

Skyvedekkenes spesielle rolle

4. Skyvedekkenes spesielle rolle >>

5. To minutter uten friksjon

5. To minutter uten friksjon >>

6. Undertrykk i nord >>

6. Undertrykk i nord >>

Fra Troll til Mjøsa - en tidsskala for petroleum 7. Fra Troll til Mjøsa - en tidsskala for petroleum >>

 

Artiklene ble først publisert på nettstedet geoforskning.no, og har siden blitt omarbeidet og redigert av forfatteren.


Tema: Geologi