Prekvalifisering

prekvalifisering
11.12.2018
Her finner du informasjon om prekvalifisering av aktører på norsk kontinentalsokkel.

Interessen for prekvalifisering har vært stor. Siden oppstarten av ordningen er følgende aktører prekvalifisert eller rekvalifisert på norsk kontinentalsokkel (status per 11. desember 2018):

 

Antall pre-/rekvalifiseringer

Rettighetshaver

Operatører

År

Rettighets-
haver

Operatør

Totalt

Prekvalifisert

Rekvalifisert

Prekvalifisert

Rekvalifisert

2000   4  4  8 Dong**
DNO**
GdF**
Pelican* 
  AkerMaritime* Enterprise*  Chevron Amerada Hess 
2001  1  3  4 Paladin*/**    Kerr McGee Lasmo*  Marathon 
2002  3  3  6 Petoro
OER* 
Norske AEDC  DNO
Pertra/PGS*
Dong 
 
2003  2  6  8 E.ON
Ruhrgas**
Revus** 
  Paladin*
Mærsk
Talisman
Anadarko
BG Norge
GdF 
 
2004  3  5  8 Sumitomo
Oranje Nassau Endeavour** 
  Lundin
Wintershall
Noble
Centrica
DNO (a) 
 
2005  3  4  7 Altinex
Premier**
Marubeni 
  Idemitsu
Endeavour*
Revus
Pertrab (b) 
 
2006  12  5  17

Mitsubishi
Discover**
PA Resources
Ener*
Faroe-Petroleum**
Edison**
Serica*
Rocksource**
Noreco**
VNG
Bridge Energy**
Aker Exploration**

  OMV
Hunt Oil
Nexen
Petro-Canada
Noreco 
 
2007  7  13

Genesis Petroleum
Concedo
Bayern Gas Norge**
Flying High
Skagen 44
PGNiG**

  Premier
E.ON Ruhrgas
Petrofac
Aker Exploration*
Sagex
Discover
Rocksource 
 
2008  8 Skeie Energy
Spring Energy**
4 Sea Energy
North Energy** 
  Dana Petroleum
Perenco
Repsol
Grupa LOTOS 
 
2009   5     North Energy
Edison
Spring Energy
Bayern Gas
Bridge Energy 
 
2010 3 Agora    Faroe
Petroleum
PGNiG 
 
2011 3 Forties
Core Energy 
  Lukoil   
2012 6 Petrolia
Explora
Emergy
Rosneft 
  Tullow oil
EnQuest 
 
2013 3   3 Lime Petroleum
MOECO
Spike Exploration
     
2014  1 2 3 Inpex

Svenska Petroleum
Spike Exploration
 
2015 4  1  5 Origo Exploration
CapeOmega
Wellesley Petroleum
Tellus Petroleum
  Capricorn Norge  
2016 2  4 6 OKEA
M Vest Energy
  Origo Exploration
Petrolia NOCO
Wellesley Petroleum
KUFPEC Norway
 
2017
1
1  2 Pandion Energy
  OKEA  
2018 4
  4
Tyr Exploration
Mime Petroleum
Chrysaor
Dyas B.V
     
Totalt 60 59 119  
Nye, fortsatt eksisterende, selskaper siden år 2000  
Netto (c) 31 50 81  

* Eksisterer ikke lenger som individuelt selskap.
** Senere prekvalifisert som operatør.

a) Ny vurdering pga salg av store deler av portefølje til Lundin. 
b) Nytt selskap m/samme navn startet av nøkkelpersonell.
c) Dersom senere operatørstatus, strykes selskapet som rettighetshaver.

 

Som det framgår av listen over prekvalifiserte aktører, er det stor spredning både når det gjelder nasjonalitet, størrelse og erfaring.

Dette er i tråd med de målsettinger myndighetene har for å øke konkurransen på norsk kontinentalsokkel.

 

Søknader under behandling

Følgende selskaper har søkt prekvalifisering som enten rettighetshaver eller operatør (Op) på norsk sokkel:

JAPEX    
NCS E&P    
RN Nordic Oil (op)    
Edge Petroleum    
Antares Norge     
Source Energy    
Inpex Norge AS (op)    
M Vest Energy (op)    
Chrysaor (op)

 

Antall pre-/rekvalifiseringer

Antall pre-/rekvalifiseringer

 

For en oppdatert oversikt med opplysninger om nåværende og tidligere aktører på sokkelen se ODs faktasider.