Yme – feltet som gjenoppsto

27.04.2007
I norrøn mytologi endte det dårlig for urjotnen Yme. Han ble drept av Odin og brødrene hans. Men feltet som bærer urjotnens navn ser nå ut til å få nytt liv.
  • Ståle Thorsen, Jan Inge Haga (foto)

Klar til innsats

< Klar til innsats


Yme var urjotnen i den norrøne gudelæra. Odin og brørne hans drepte Yme for å stoppa straumen av jotner; dei fleste av desse drukna då óg i blodet hans. Sjølve kjempekroppen blei til jorda, blodet blei til sjøar og hav, beina til fjell og tennene og beinbitar til sand og steinar, håret hans til skogar og åmer frå kjøtet hans blei dvergar. Skallen til Yme blei sett over Ginnungagap og blei til himmelen, halden oppe av dei fire dvergane Austre, Vestre, Søndre og Nordre. Hjernen hans kasta Odin til vinden der han blei til skyer.

(Fra ”Gudar i olja” av Asgerd Taksdal. Utgitt av Norsk Oljemuseum i samarbeid med OD.)

Operatøren Talisman Energy Norge AS har nemlig, sammen med rettighetshaverne Pertra ASA og Revus Energy ASA, planer om å starte opp igjen produksjon fra feltet i 2009. De vil produsere ytterligere ni millioner standard kubikkmeter olje i løpet av en tiårsperiode. Totalt ble det utvunnet cirka åtte millioner standard kubikkmeter olje i perioden 1996 – 2001 da Statoil var operatør.

Feltet ble stengt ned i april 2001 på grunn av produksjonsproblemer og lave oljepriser.

- Yme kan bli det første nedstengte feltet på norsk sokkel som gjenåpnes. Utbyggingsplanen for Yme representerer derfor noe unikt i norsk sammenheng, sa olje- og energiminister Odd Roger Enoksen da Plan for utbygging og drift (PUD) ble overlevert myndighetene i januar 2007. - Dette illustrerer at det er svært viktig med mangfold på norsk sokkel. Andre operatørselskaper ser nye muligheter og kan skape betydelige verdier for samfunnet gjennom bedre utnyttelse av petroleumsressursene, uttalte statsråd Enoksen.

Yme ligger i utvinningstillatelse 316, som ble tildelt i 2004 i forbindelse med 18. konsesjonsrunde. Utvinningstillatelsen omfatter blokkene 9/2, 9/3, del av 9/5, 9/6 og 10/4. Feltet ligger cirka 100 kilometer fra fastlandet og cirka 150 kilometerfra Ekofisk. Investeringene i Yme blir på om lag fire milliarder kroner, og produksjonsstart er planlagt januar 2009.

Yme var urjotnen i den norrøne gudelæra. Odin og brørne hans drepte Yme for å stoppa straumen av jotner; dei fleste av desse drukna då óg i blodet hans. Sjølve kjempekroppen blei til jorda, blodet blei til sjøar og hav, beina til fjell og tennene og beinbitar til sand og steinar, håret hans til skogar og åmer frå kjøtet hans blei dvergar. Skallen til Yme blei sett over Ginnungagap og blei til himmelen, halden oppe av dei fire dvergane Austre, Vestre, Søndre og Nordre. Hjernen hans kasta Odin til vinden der han blei til skyer