Rapport om minsteavstand – seismikk

19.02.2009
En næringssammensatt gruppe har levert en rapport rundt temaet geografisk minsteavstand i forbindelse med seismisk datainnsamling.

Topics: Seismic