Testing av seismisk utstyr som ikke er ledd i petroleumsvirksomhet

29.04.2009
Rapport om testing av seismisk utstyr som ikke er ledd i petroleumsvirksomhet. Klargjøring av offentlige reguleringer og saksprosesser.

Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn.


Topics: Seismic