Eksempler på data

 

2D-undersøkelse NPD-LOF1-08


2D-undersøkelse NPD-LOF1-07


3D-undersøkelse NPD-TRII-09


3D-undersøkelse NPD-LOF2-08


3D-undersøkelse NPD-LOF1-09

 


05.12.2011