The NPD's international work

23.03.2018

 


Programmet Olje for utvikling (Ofu) ble lansert av den norske
regjeringen i september 2005.