Kart

Oljedirektoratet tilrettelegger geografiske data for norsk sokkel både som innsynsløsninger og som karttjenester du kan hente inn i ditt eget geografiske informasjonssystemer (GIS).

Noen kart tilbys også som nedlastbare GIF- eller PDF-filer.

Faktakart

ODs Faktakart er tett integrert med ODs Faktasider, og de oppdateres daglig. Faktakartene inneholder informasjon om blant annet brønnbaner, undersøkelser, funn og felt, utvinningstillatelser, avtalebaserte områder, og faste innretninger.

Faktakartet tilbys også som ESRI Map Service og WMS-tjeneste (WebMapService) som gjør det enkelt å  bruke innholdet i ditt eget verktøy for geografiske informasjonssystemer (GIS).

Sokkelkart

Kartet Den norske kontinentalsokkel gir en oversikt over utvinningstillatelsene på norsk sokkel. Sokkelkartet viser også alle felt, funn og områder åpnet for leting.

Historiske sokkelkart

Se kart helt tilbake til 1965. Alle kartene er nedlastbare.

Formkart

Formkart over inkonformitetsflaten under respektive overjuralagrekken (nord for 69°N) og krittlagrekken (sør for 69°N) med geologiske hovedtrekk fra fastlandet.


24.02.2009