Faktakart

Oljedirektoratets Faktakart inneholder informasjon om blant annet lete- og utvinningsbrønner, undersøkelser, funn og felt og utvinningstillatelser.

Faktakartet er tett integrert med Faktasidene, og blir også brukt i Oil Facts-appen og nettstedet Norskpetroleum.no.

Faktakartet leveres som innsynsløsning i to utgaver, en Standard (HTML5) og en Avansert (Silverlight). Den avanserte utgaven av Faktakartet gir mulighet for filtrering, legge til egne data og tjenester, re-symbolisering med mer. For mobile enheter anbefaler vi standardutgaven av faktakartet.

FactMaps Standard

Faktakartene kan benyttes til alt fra å lage illustrasjonskart til å bygges inn i egne tjenester/nettsider. Se egen lenke om søkemotoren FactMapsSearch under TIPS.

Faktakarttjenester

Innholdet i Faktakartet tilbys også som følgende karttjenester: ArcGIS REST API Map Service, Web Map Service (WMS) og Web Feature Service (WFS) ref. ISO 19128:2005 (OGC:WMS, OGS:WFS). URL til WMS/WFS: http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0. 

Tjenestene gjør det enkelt å inkludere innholdet i Faktakartet i egne verktøy. I tillegg tilbyr vi nedlastbare geografiske data via ArcGIS REST Query (HTML, JSON, AMF og KMZ) og ODs Faktasider > Geografiske datasett

Overgang til nye kart og tjenester

Vi vil i en overgangsperiode drifte gammelt faktakart og tilhørende wms-tjeneste parallelt med de nye løsningene. Det gamle faktakartet finner du her. For mer informasjon om tilhørende wms-tjeneste: http://npdwms.npd.no. Versjon 2.0 av Standardutgaven faktakartet finner du fortsatt her.

Tilbakemeldinger?

Vennligst send en e-post til factweb@npd.no dersom du har problemer, forbedringsforslag eller andre kommentarer angående de nye løsningene eller spørsmål knyttet til utfasing av de gamle.


12.08.2016