Sokkelkart

Kartet Den norske kontinentalsokkel viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting per 20. juni 2016.

Sokkelkartet gir også en oversikt over alle utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Hele kartet eller utsnitt av kartet kan lastes ned i pdf- og jpg-format.

 

Sokkelkartet 2016
Den norske kontinentalsokkelen

PDF

JPG

 

Diverse utsnitt
Arealstatus PDF JPG
Barentshavet PDF JPG
Norskehavet PDF JPG
Nordsjøen PDF JPG

 

Geografiske områder
Barentshavet PDF JPG
Norskehavet PDF JPG
Nordsjøen PDF JPG

 

Interaktivt alternativ:
Daglige oppdateringer av tilsvarende informasjon finnes på Oljedirektoratets faktakart.


01.09.2016