Konsesjonstildelinger på norsk sokkel

nytt-kart-norsk
To typer konsesjonsrunder arrangeres på norsk sokkel.

De ordinære rundene, som omfatter umodne deler av sokkelen, avvikles vanligvis annenhvert år. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO), som omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og god infrastruktur, lyses ut hvert år.

 

TFO 2018

 

TFO 2017

 

24. konsesjonsrunde

 

TFO 2016

 

TFO 2015

 

TFO 2014

 

23. konsesjonsrunde

 

TFO 2013

 

TFO 2012

 

22. konsesjonsrunde


TFO 2011

 

TFO 2010

 

21. konsesjonsrunde

 

TFO 2009

 

20. konsesjonsrunde

 

TFO 2008

 

TFO 2007

 

TFO 2006

 

TFO 2005

 

19. konsesjonsrunde

TFO 2004


TFO 2003


18. konsesjonsrunde


Nordsjøtildeling 2002


10.09.2018