17. konsesjonsrunde

04.07.2002 Søknadsfristen for 17. konsesjonsrunde var 18. mars 2002. Tildeling skjedde i slutten av mai 2002. Pressemelding fra Olje- og energidepartementet .

01.09.2008