18. konsesjonsrunde

08.06.2004 I forbindelse med 18. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel får 16 selskaper tilbud om deltagelse i 16 nye utvinningstillatelser. Selskapene vil få tilbud om deltakelse i til sammen 46 blokker...

06.03.2003 Olje- og energidepartementet har sendt ut invitasjon til nominasjoner for 18. konsesjonsrunde.

01.09.2008