19. konsesjonsrunde

31.03.2006 Olje- og energidepartementet har tildelt nye utvinningstillatelser i 19. konsesjonsrunde. 17 selskaper fikk tilbud om deltakelse i 13 nye utvinningstillatelser.

16.11.2005 Ved utløpet av søknadsfristen for 19. konsesjonsrunde hadde Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 24 selskaper.

17.06.2005 Ressurspotensialet på den norske kontinentalsokkelen er fremdeles stort, og kan bidra til å opprettholde petroleumsaktiviteten i lang tid fremover. En av forutsetningene er at det gjøres nye funn....

08.03.2005 Olje- og energidepartementet mottok forslag fra 19 selskaper innen fristen 23.2.2005, om blokker som selskapene ønsker inkludert i 19. konsesjonsrunde.

15.10.2004 Olje- og energidepartementet inviterte torsdag oljeselskapene til å nominere blokker og/eller blokkombinasjoner de mener bør inkluderes i 19. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Frist for...

15.10.2004 Nominasjonene bør ikke overskride én A4-side for hver blokk/blokkombinasjon som nomineres. Følgende punkter ønskes omtalt: Blokkangivelse Datagrunnlag Letemodell/stratigrafisk nivå Hydrokarbontype...

01.09.2008