19. konsesjonsrunde - utlysning

17.06.2005
Ressurspotensialet på den norske kontinentalsokkelen er fremdeles stort, og kan bidra til å opprettholde petroleumsaktiviteten i lang tid fremover. En av forutsetningene er at det gjøres nye funn. Derfor er myndighetene opptatt av letevirksomhet og boring av nye undersøkelsesbrønner.

I 19. konsesjonsrunde lyser Regjeringen ut 64 blokker. Runden omfatter 30 blokker i Barentshavet og 34 blokker i Norskehavet. Blokkene er fordelt på flere ulike områder for å sikre at lovende områder undersøkes. Utlysningen legger også grunnlaget for en skrittvis utforskning av Barentshavet, der de utlyste områdene består av flere kjerneblokker som er egnet for å teste petroleumspotensialet i større områder. Utlysningen er i tråd med miljøkravene som ble satt i forbindelse med regjeringens beslutning om å gjenåpne Barentshavet.

Søknadsfrist er satt til kl. 12.00 den 15. november 2005. Tildeling er planlagt i løpet av første kvartal 2006.

Aktuelle lenker:

Lenke til OEDs pressemelding

Datafangst:

Søknadsinformasjon:

Skjemaene 1-5 oppdatert per 17.6.2005

Koordinater for utlyste blokker (Shape-fil i ED50 desimale grader)

Kontaktpersoner i OD:
Dag Helliksen (telefon 51 87 61 79) og
Tore Høy (telefon 51 87 63 18)