Nominasjoner til 19. konsesjonsrunde

08.03.2005
Olje- og energidepartementet mottok forslag fra 19 selskaper innen fristen 23.2.2005, om blokker som selskapene ønsker inkludert i 19. konsesjonsrunde.

Selskapene er: Amerada Hess, BG, BP, ChevronTexaco, ConocoPhillips, DNO, ENI, Gaz de France, Hydro, Idemitsu, Lundin, Marathon, RWE Dea, Shell, Statoil, Svenska, Talisman, Total og Wintershall.

Selskapene ble invitert til å nominere blokker 14. oktober 2004. For å sikre et fokus på de blokkene som selskapene anser for å være mest interessante, ble antall blokker hvert selskap kunne nominere begrenset til 15.

66 blokker eller deler av blokker er nominert av to eller flere selskaper.

Departementet tar sikte på å utlyse runden før sommeren 2005. Konsesjonstildeling vil da kunne finne sted 1. kvartal 2006.

Kontaktperson i OD:
Kari Ofstad, tlf 51876243