Retningslinjer for nominasjon av blokker til 19. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel

15.10.2004

Nominasjonene bør ikke overskride én A4-side for hver blokk/blokkombinasjon som nomineres.
Følgende punkter ønskes omtalt:

  • Blokkangivelse
  • Datagrunnlag
  • Letemodell/stratigrafisk nivå
  • Hydrokarbontype
  • Anslag over ressurspotensiale (hvis mulig)
  • Kritiske faktorer
  • Andre forhold

Det er ønskelig at følgende figurer vedlegges:

  • Seismisk linje over prospekt/prospektmulighet
  • Kart (inkludert koordinater) med omriss av prospekter/prospektmuligheter eller letetrenderKontaktperson i OD:
Kari Ofstad, tlf 51876243