Tildelinger i 19. konsesjonsrunde i tråd med ODs anbefalinger

31.03.2006
Olje- og energidepartementet har tildelt nye utvinningstillatelser i 19. konsesjonsrunde. 17 selskaper fikk tilbud om deltakelse i 13 nye utvinningstillatelser.

- Tildelingene var i tråd med våre anbefalinger. OD ser det som viktig å holde aktiviteten oppe i Barentshavet og Norskehavet, og det vil tildelingene i 19. runde bidra til, sier direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet.

Hun understreker at Oljedirektoratet er godt fornøyd med runden og viser til stor interesse blant mange selskaper. - Det er alltid godt å se framtidsoptimisme på norsk kontinentalsokkel, sier Nyland.

Selskapene fikk tilbud om deltakelse i til sammen 33 blokker eller deler av blokker.

Oversikt over tildelingene og kart finnes på OEDs nettside.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00