20. konsesjonsrunde - Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring

21.04.2008
Olje og energidepartementet sendte 11.4.2008 ut forslag om blokker til utlysning i 20. konsesjonsrunde på offentlig høring.

Les mer i pressemelding fra Olje og energidepartementet


Kontaktperson i OD:
Inger Helene Madland, tlf 51876292
Wenche T. Johansen, tlf 51876761