20. konsesjonsrunde - utlysning

27.06.2008
Olje- og energidepartementet har i dag, 27 juni 2008, lyst ut 20. konsesjonsrunde. I 20. konsesjonsrunde lyser Regjeringen ut 79 blokker/deler av blokker, fordelt på 51 i Norskehavet og 28 i Barentshavet.

Direktør for leting i OD, Sissel Eriksen, sier i en kommentar at de utlyste blokkene i Barentshavet er viktig for videre utforskning. Brønner som blir boret her vil kunne gi informasjon som kan åpne for nye leteområder.

Oljedirektoratet er opptatt av sekvensiell utforsking. Det innebærer at nye blokker blir tildelt på grunnlag av kunnskap fra allerede tildelte arealer. Det gjenstår fortsatt arbeidsforpliktelser som kan gi oss viktig informasjon i tidligere tildelte blokker i Barentshavet, sier Eriksen.

Det er fortsatt et stort potensiale for å gjøre funn i Norskehavet. Denne gangen lyses det ut blokker lenger vest og nordvest enn tidligere. Flere av disse blokkene ligger på dypt vann i Vøringbassenget. Dette er et komplisert og lite utforsket område av norsk sokkel, sier Eriksen.

Søknadsfrist er satt til kl. 12.00 den 7. november 2008. Tildeling er planlagt i løpet av våren 2009.

Kontaktpersoner i OD
Inger Helene Madland , tlf 51876292
Wenche Tjelta Johansen, tlf 51876761

 

Aktuelle lenker:

- Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum
- Olje- og energidepartementet

Datafangst:

- Brønndata
- Seismikk
- Letemodeller
- NPD Bulletins

Søknadsinformasjon:

- Veiledning til søknad 20. konsesjonsrunde
- Veiledning for vedlegg til søknad
- Kart over utlyste blokker
- Blokk koordinater for utlyste blokker (MS Word)
- Blokk koordinater for utlyste blokker (Shape-fil)
- Miljoogfiskerivilkar.pdf
- Skjema 1 (MS Excel)
- Skjema 2 (MS Excel)
- Skjema 3 (MS Word)
- Vedlegg til skjema 3 (MS Excel)
- Skjema 4 (MS Excel)
- Skjema 5 (MS Excel)