Retningslinjer for nominasjon av blokker til 20. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel

25.10.2007
Nominasjonene bør ikke overskride én A4-side for hver blokk/blokkombinasjon som nomineres.

Følgende punkter ønskes omtalt:

  • Blokkangivelse
  • Datagrunnlag
  • Letemodell/stratigrafisk nivå
  • Hydrokarbontype
  • Anslag over ressurspotensiale (hvis mulig)
  • Kritiske faktorer
  • Andre forhold
  • Det er ønskelig at følgende figurer vedlegges:

Seismisk linje over prospekt/prospektmulighet
Kart (inkludert koordinater) med omriss av prospekter/prospektmuligheter eller letetrender

Les mer: Nominasjon av blokker til 20. konsesjonsrunde

Kontaktperson i OD:
Kari Ofstad, tlf 51876243. [Dag Helliksen],tlf 51876179