Stor pågang i 20. konsesjonsrunde

07.11.2008
Då søknadsfristen for 20. konsesjonsrunde for norsk sokkel gjekk ut 7. november, hadde 46 selskap levert søknadar.

Leitedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet er svært godt nøgd med at selskapa framleis vurderer Norskehavet og Barentshavet som interessante leiteområde.

- Dette er ein av dei mest omfattande konsesjonsrundane nokon sinne. Pågangen frå selskapa viser at nye leiteområde på norsk sokkel er konkurransedyktige også i eit internasjonalt perspektiv, seier Eriksen.

Desse 46 selskapa har søkt om utvinningsløyve, enkeltvis eller i grupper:

 • Aker Exploration AS
 • Bayerngas Norge AS
 • BG Norge AS
 • Bridge Energy AS
 • Centrica Resources Norge AS
 • Chevron Norge AS
 • Concedo ASA
 • ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Dana Petroleum Norway
 • Det Norske Oljeselskap AS
 • Discover Petroleum AS
 • Dong Norge AS 
 • Edison International Spa
 • Endeavour Energy Norge AS
 • Eni Norge AS
 • E. ON Ruhrgas Norge
 • Excel Expro Norge AS
 • ExxonMobil E&P Norway AS
 • Faroe Petroleum Norge AS
 • Gaz de France Norge AS
 • Genesis Petroleum Norway AS
 • Hess Norge AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • Lotos EPN AS
 • Lundin Norway AS
 • Marathon Petroleum Norge AS
 • Nexen Exploration Norge AS
 • North Energy AS
 • Norwegian Energy Company ASA
 • OMV Norge AS
 • PA Resources Norway AS
 • Petro-Canada Norge AS
 • PGNiG Norway AS
 • Repsol YPF
 • Revus Energy ASA
 • Rocksource ASA
 • RWE Dea Norge AS
 • Sagex Petroleum Norge AS
 • AS Norske Shell
 • Skagen 44 AS
 • Spring Energy Norway AS
 • StatoilHydro ASA
 • Svenska Petroleum Exploration Norge AS
 • Talisman Energy Norge AS
 • Total E&P Norge AS 
 • Wintershall Norge AS

- No startar arbeidet med å vurdere søknadane. Oljedirektoratet søker å finne den beste strategien for utforsking av områda, og er derfor på jakt etter selskapa med den beste kunnskapen og dei beste søknadane, seier Eriksen.

- Selskap som får utvinningsløyve må ha teknisk ekspertise og god geologisk forståing. I tillegg vert det lagt vekt på finansiell styrke og erfaring.

Ved gruppesøknad ser ein på samansetjinga av gruppa, tilrådd operatør og felles kompetanse.

Etter planen skjer tildelinga i mars/april 2009, samtidig  med handsaminga av forvaltningsplanen for Norskehavet. Tildeling av blokker i Norskehavet skal samsvare med konklusjonen i forvaltningsplanen.

Til saman kunne selskapa søke om utvinningsløyve for 79 blokker eller deler av blokker. Det er knytt fiskeri- og miljøvilkår til blokkene. Oljedirektoratet har sjølv kartlagt alle dei utlyste blokkene grundig.

Olje- og energidepartementet tek sikte på å tildele nye utvinningsløyve i 20. konsesjonsrunde i mars/april 2009.

Søknad i tidlegare rundar
17. konsesjonsrunde: 13 selskap
18. konsesjonsrunde: 18 selskap
19. konsesjonsrunde: 24 selskap


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, telefon 51 87 61 00


Langt løp i den 20. konsesjonsrunden

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet