21. konsesjonsrunde - Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring

06.04.2010
Olje og energidepartementet sendte 16.03.2010 ut forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde på offentlig høring.

Les mer i pressemelding fra Olje og energidepartementet


Kontaktperson i OD:
Wenche T. Johansen, tlf 51 87 67 61
Nils Rune Sandstå, tlf 51 87 64 34