Nominasjon av blokker til 21. konsesjonsrunde

05.11.2009
Olje- og energidepartementet inviterte torsdag 5. november oljeselskapene til å nominere blokker og/eller blokkombinasjoner de mener bør inkluderes i 21. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

Frist for nominasjonene er 13. januar 2010 klokken 12.00.

Oljeselskapene inviteres til å nominere blokker i de områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.


Unntatt er:

  • Områder som er konsesjonsbelagt
  • Områder som er inkludert i "de forhåndsdefinerte områdene" (TFO)
  • ”områder der det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet/ny petroleumsvirksomhet” jf. St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten; polarfronten, iskanten, Bjørnøya, de kystnære områdene i Troms og Finnmark, Eggakanten, Nordland VI og VII og Troms II.
  • ”områder der det ikke skal utlyses konsesjoner før oppdatering senest i 2014”, jf. St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan); Mørebankene, Iverryggen og Froan/Sularevet.


Les mer om betingelsene for unntak:

 

Nominerte blokker bes delt i to kategorier - "interessante" og "svært interessante".

Totalt antall nominerte blokker bør begrenses oppad til 15.

Det tas sikte på å utlyse 21. konsesjonsrunde før sommeren 2010, og tildeling av nye utvinningstillatelser er planlagt våren 2011.


Les mer:


Kontaktpersoner i OD: