Retningslinjer for nominasjon av blokker til 21. konsesjonsrunde.

05.11.2009
Nominasjonene bør ikke overskride én A4-side for hver blokk/blokkombinasjon som nomineres.


Følgende punkter ønskes omtalt:

  • Blokkangivelse
  • Datagrunnlag
  • Letemodell/stratigrafisk nivå
  • Hydrokarbontype
  • Anslag over ressurspotensial (hvis mulig)
  • Kritiske faktorer
  • Andre forhold


Det er ønskelig at følgende figurer vedlegges:

  • Seismisk linje over prospekt/prospektmulighet
  • Kart (inkludert koordinater) med omriss av prospekter/prospektmuligheter eller letetrender


Les mer:

Nominasjon av blokker til 21. konsesjonsrundeKontaktpersoner i OD: